Gõ chữ việt trên fedora 9 gnome livecd  1 Khởi fedora 9 livecd , mở firefox vào

vnoss thảo luận chung scim & ubuntu ,tải và cài
       xvnkb-scim-unikey-anyfedora386

     a nếu cliclic install ( cài với packagekit ) thì chậm tí ti vì phải tải
danh bạ gói của kho fedora , tuy chạy không vấn đề

     b tải gói về rồi

        $ su
        # rpm -i xvnkb-scim-unikey-anyfedora386.rpm

thì sẽ lẹ hơn .

  2 Sau đó sẽ hiện trên bàn giấy 4 icons :

      readme_viettiti (gedit firefox evolution )_xvnkb

và trong thư mục user_home 2 scripts

             ( xvnkb unikey )_wrapper

  3 Thử gõ với scim .

Clic vào Applications - office -Abiword
Trong màn abiword nhấn chuột phải , inputmethod ,chọn scim / scim bridge
sẽ hiện bàn phím góc phải phía trên màn hình

nhấn chuột trái vào bàn phím đó ,chọn vietnamese ,telex-nikkel

rồi ... gõ việt trong abiword !

  4 unikey

     a Ngoài abiword các trình loài gtk như gedit cho phép chọn trong inputmethod ( scim , scim-bridge ,unikey )

     b Cũng có thể dùng unikey ở dạng standalone với wrapper như

         ./unikey_wrapper gedit

Dĩ nhiên với 2 trường hợp trên ,phải khởi unikey nếu muốn bật tắt nó .

Gõ chữ việt trên fedora 9 KDE    1 Khởi livecd fedora9 KDE , mở trình konqueror vào
forum.vnoss.org thảo luận chung /scim & ubuntu / nhấn chuột vào
xvnkb-scim-unikey-anyfedora rồi cài install

    2 Trên màn hình desktop sẽ hiện ra 7 biểu tượng icons :

readme_viettiti KWord kaddressbook konqueror knotes KWrite KMail

và trong thư mục user_home có 3 scripts : scim xvnkb và unikey với đuôi _wrapper

    3   Để bắt đầu hãy dùng xyz là knotes hay KWord . Mở terminal ,gõ
        $./scim_wrapper xyz sau vài giây , sẽ hiện biểu tượng bàn phim ở góc_phải_dưới giữa loa và mànPC .
Nhấn chuột trái vào icon_bànphím ,chọn vietnamese vi-telex-nikkel .

   4   Muốn thử với unikey , khởi từ terminal gõ :

      $ unikey
      $ ./unikey_wrapper xyz

Góc phải_dưới có biểu tượng chọn unikey kiểu gõ / bật tắt ...

   5 Muốn thử với xvnkb

       a ./xvnkb_wrapper xyz
       b nhấn chuột trên desktop vào xvnkb_kword hay xvnkb_knotes

ps Muốn tháo gỡ bộ vừa cài :

       rpm -e xvnkb-scim-unikey

Gõ chữ việt trên ubuntu 8.04 hardy heron

Khởi đầu ubuntu -8.04 livecd ,mở firefox tải và cài từ vnoss - thảo luận chung -scim&ubuntu gói

xvnkb-scim-unikey-anyubuntu386


sẽ hiện trên màn desktop 5 biểu tượng : readme_viettiti ( firefox gedit oowriter evolution ) đuôi -xvnkb . và

trong thư mục user_home có 2 scripts : xvnkb_wrapper unikey_wrapper.


    1 clic vào một trong 4 biểu tượng trên cho phép gõ chữ việt với xvnkb

    2 Tương đương với unikey standalone $ ./unikey_wrapper firefox cũng vậy

    3 scim trong ubuntu chạy nhưng hơi đặc biệt .


Với các trình nòi giống gtk như gedit evolution thì khởi nó với chuột Applications - Accessories - gedit ,rồi trong gedit

nhấn chuột phải - inputmethod - scim sẽ hiện ra icon bàn phím tại góc_phải phía_trên màn hình. Nhấn chuột trái trên bàn phím

đó ,chọn vietnamese - vi-telex-nikkel cho phép gõ chữ việt .

Với các trình firefox office_writer ( ie oowriter ) ,không dòng giống gtk ,không có popup_input_method_menu ,nghĩa là

nhấn chuột phải trong trang chẳng hiện tí ti câu input method quen thuộc !

Tạo một script scim_wrapper như sau

    #!/bin/sh
    export LANG=en_US.utf8
    export GTK_IM_MODULE=scim
    export XMODIFIERS="@im=scim"
    scim -d
    GTK_IM_MODULE=scim $1

trong terminal gõ
$ ./scim_wrapper oowriter
cho phép gõ chữ việt trong open office word


Gõ chữ việt trên Xubuntu 8.04 livecdSau khi khởi đầu livecd ,cài đặt qua "firefox - vnoss -thảo luận chung- scim & ubuntu " gói

        xvnkb-scim-unikey_anyubuntu386.deb

trên desktop hiện ra 3 biểu tượng :

      readme_viettiti mousepad-xvnkb firefox-xvnkb

và trong thư mục user_home 2 scripts : xvnkb_wrapper unikey_wrapper

    1 scim

       Mở Applications - Accessories - mousepad hay
              Applications - office - abiword

trong trang soạn thảo : nhấn chuột_phải - inputmethod - scim , vài giây sau hiện ra bàn phím ở góc_phải_phía_trên

nhấn chuột_trái vào bàn phím - vietnamese - telex-nikkel
thì gõ được chữ việt kiểu telex

Với mousepad còn có thể chọn unikey trong input method ! nhưng unikey không chạy với phiên bản abiword này !

    2 standalone unikey / xvnkb

Tỉ dụ ./xvnkb_wrapper firefox cho phép lượn mạng ,gõ việt với firefox .

Gõ chữ việt trên Kubuntu 8.04 livecd
Sau khi khởi đầu livecd ,cài đặt qua "konqueror - vnoss -thảo luận chung- scim & ubuntu " gói
xvnkb-scim-unikey_anyubuntu386.deb


trên desktop sẽ hiện ra 8 biểu tượng :

readme_viettiti kaddressbook konqueror kwrite kmail kate knotes oowriter đuôi -xvnkb

Đó là các trình có thể gõ chữ việt với xvnkb .

Vì scim thuộc nòi giống gtk , K-ubuntu thuộc kde , không có biện pháp làm popup_menu để chọn input_method .
Muốn chạy với scim , phải ỷ lại vào mẹo scim_wrapper để thông báo " môi trường inputmethod " y hệt khi dùng

standalone xvnkb / unikey
.

Để chạy kate với scim ,gõ trong terminal

$ ./scim_wrapper kate


sau vài giây ,sẽ hiện icon bàn phím bên phải icon_klipper ,nhấn chuột trái vào bàn phím sẽ hiện các kiểu gõ :

chọn vietnamese -- vi-telex-nikkel